Om oss

Lokal entreprenør siden 1996. Over et kvart århundre med bygg som fag.

Vår historie

Da Kristiansand kommune skulle bygge nye omsorgsboliger på Flekkerøy, var det svært naturlig at flere lokale byggmesterfirmaer samarbeidet om dette.

Prosjektet ble gjennomført innen frist og under budsjett. De fleste fagfolkene fra prosjektet var så fornøyde med samarbeidet at de i fellesskap stiftet Flekkerøy Bygg- og Entreprenørselskap AS, høsten 1996.

Siden har vi utviklet oss stødig videre innenfor våre hovedfagområder som er arkitekttegnede boliger og egne eiendomsprosjekter.

Utsikten fra Markestøheia - et pågående prosjekt som vi bygger for Øygruppen AS.

En ny satsing

I 2008 besluttet vi å bidra til å skape flere spennende oppgaver til våre ansatte ved også å satse på eiendom, regulering og oppføring av leiligheter og boligfelt. Dette har ført til at vi er eiere/medeiere i anslagsvis 125 boenheter under planlegging eller utførelse, og ca 15.000 kvm næringsareal. 

Satsingen den gang førte også til at vi vurderte det som hensiktsmessig å døpe om Flekkerøy Bygg- og Entreprenørselskap AS til Øygruppen AS, som igjen ble morselskap til de forskjellige eiendomsselskapene vi i mellomtiden hadde investert i.

Samtidig stiftet vi Flekkerøy Bygg AS og overførte alle våre ansatte til dette selskapet, som nå utelukkende har fokus på byggeprosjekter for privatpersoner og Øygruppen AS.

Godkjenninger

Mesterbedrift

60 % av våre ansatte er utdannet som byggmestere.

Vi bruker derfor – med rette – mesterlogoen som en del av vår logo.

Sentralt godkjent for ansvarsrett

Flekkerøy Bygg AS innehar sentral godkjenning hos Statens Bygningstekniske Etat for følgende funksjoner: Ansvarlig søker / Prosjekterende / Utførende

Som utførende er vi godkjent i tiltaksklasse 2. Det vil si mellomstore bygg som barnehager, leilighetsbygg, skoler og liknende.