Lokal entreprenør siden 1996

Over et kvart århundre med bygg som fag

Godkjenninger Våre ansatte

Vår historie

Da Kristiansand kommune skulle bygge nye omsorgsboliger på Flekkerøy var det svært naturlig at lokale byggmestre samarbeidet om dette. Prosjektet ble gjennomført innen frist og under budsjett. De fleste fagfolkene fra prosjektet var så fornøyde med samarbeidet at de i fellesskap stiftet Flekkerøy Bygg- og Entreprenørselskap AS, høsten 1996. Siden har vi utviklet oss stødig videre innenfor våre to hovednisjer: arkitekttegnede boliger og brygger.

En ny satsing

For 15 år siden besluttet vi å bidra til å skape flere spennende oppgaver til våre ansatte ved å satse på eiendom, regulering og oppføring av leiligheter og boligfelt. Dette har ført til at vi er eiere/medeiere i anslagsvis 300 boenheter under planlegging eller utførelse.

Denne satsingen førte til at vi i 2008 vurderte det som hensiktsmessig å døpe om Flekkerøy Bygg- og Entreprenørselskap AS til Øygruppen AS, som igjen ble morselskap for de forskjellige eiendomsselskapene vi i mellomtiden hadde investert i. Samtidig stiftet vi Flekkerøy Bygg AS og overførte alle våre ansatte til dette selskapet, som nå utelukkende har fokus på byggeprosjekter for privatpersoner og Øygruppen AS.

Godkjenninger

Logo av Sentralt Godkjent